Καριέρα

Στόχος της εταιρείας μας αποτελεί η διαρκής ενδυνάμωση της ομάδας μας, με ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τη φιλοσοφία μας.

Εάν ενδιαφέρεστε για συνεργασία μαζί μας, και διαθέτετε την εμπειρία, τις γνώσεις και την όρεξη για εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :